Małżeństwo

525491223

Wszelkie formalności związane z sakramentem małżeństwa należy dokonywać w Kancelarii Parafialnej w Ennis  3 miesiące przed ślubem.
Mieszkamy w Irlandii wobec tego nie należymy już do parafii w Polsce. Wszystkie formalności załatwiamy w Parafii w Ennis niezależnie od tego, czy ślub zamierzamy zawrzeć w Irlandii, czy w Polsce. Jeśli ślub chcemy zawrzeć w Polsce to z księdzem w Polsce umawiamy tylko datę ślubu. Pozostałe formalności –spisanie protokołu przedślubnego -załatwiamy w Irlandii.
Potrzebne dokumenty:
1)    świadectwo chrztu św. (jest ważne tylko przez 6  miesięcy do daty ślubu);
2)    świadectwo bierzmowania (zwykle jest adnotacja na świadectwie chrztu);
3)    zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
4)    Letter of freedom z irlandzkiej parafii, na terenie której zamieszkujemy (należy zgłosić się do biura parafialnego przy najbliższym kościele – trzeba podać adres i okres przez jaki tam zamieszkujemy; dokument jest wydawany na podstawie zapisów w parafialnych księgach ślubów)
5)     Statement Concerning the Freedom to Marry (pdf format) oświadczanie o stanie wolnym złożone przez jedną z wymienionych osób: matka, ojciec, brat, siostra. Oświadczenie powinno być złożone w obecności księdza, który poświadcza to podpisem
i pieczęcią (specjalny formularz w załączeniu, dostępny też w kancelarii parafialnej i na stronie internetowej). Jeśli nikt z bliskich nie może złożyć takiego oświadczenia możemy uczynić to sami u prawnika w Irlandii.
Z dokumentami zgłaszamy się 3 miesiące przed planowanym ślubem do Parafii  w Ennis.
Do przygotowania Protokołu przedślubnego badania narzeczonych potrzebne będą informacje o świadkach (imię, nazwisko i adres), informacja o miejsce ślubu (dokładny adres i wezwanie Parafii oraz imię i nazwisko Ks. Proboszcza), adres zamieszkania rodziców, a także adres zamieszkania narzeczonych. (Wszystkie te informacje można przynieść spisane na kartce – usprawni to bardzo przygotowanie Protokołu przedślubnego).
Uwaga!
W przypadku ślubu w Polsce: należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Dokumenty, które tam otrzymamy należy przekazać do księdza w Polsce – są ważne tylko 6 miesiący. Zgodnie z nowymi przepisami, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego narzeczeni będą mogli uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od zameldowania, nie będą musieli również w celu uzyskania tego zaświadczenia przedkładać odpisu aktu urodzenia.
W przypadku ślubu w Irlandii: należy najpierw zgłosić się do księdza i ustalić datę ślubu. Następnie z ustaloną datą i miejscem, ślubu oraz nazwiskiem księdza, który będzie błogosławił małżeństwo, należy zgłosić się do Civil Registration Office– najpóźniej na
3 miesiące przed ustaloną datą ślubu.
Reklamy