stained-glass-withow-of-eymard-by-gc-lavergne-in-lamure-beginning-of-20th-century-770x766

Jeżeli chcesz zostać kapłanem w Diecezji Killaloe skontaktuj się z ks. Ignatius McCormack
tel:+353 86 2777139
Fr. Iggy is the Diocesan Director of Vocations

Reklamy